Бакалавр

Офіційний телеграм-канал вступної кампанії ХНУМГ імені О.М. Бекетова: https://t.me/beketovuni_vstup 

Правила вступу до Університету у 2023 році розміщенні за посиланням. 

Основні етапи вступної кампанії:

  Вища освіта на основі Свідоцтва про повну загальну середню освіту (11 класів) та Диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра
 Реєстрація електронних кабінетів  01 липня – 30 листопада
 Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах  03 липня – 18:00 10 липня
(виключно на контракт – до 25 липня)
 Проведення співбесід, творчих конкурсів  07 липня – 18 липня
(виключно контракт – до 31 липня)
 Прийом заяв  19 липня - 18:00 31 липня
 Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет  не пізніше 05 серпня
 Подача документів для виконання вимог для зарахування на бюджет  до 18:00 08 серпня
 Надання рекомендацій для зарахування на контракт  не раніше 09 серпня
Зарахування на бюджет не пізніше 10 серпня
Зарахування на контракт не пізніше 30 серпня
Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт не пізніше 18 серпня
Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому закладу освіти до 30 листопада

 


Перегляд конкурсної пропозиції: https://vstup.osvita.ua/y2022/r21/316/984916/

Реєстрація електронного кабінету:https://vstup.edbo.gov.ua


Подача заяв у електронному кабінеті. Скористуйтесь у своєму кабінеті пошуком відкритих конкурсних пропозицій:

 • оберіть освітній рівень - "Бакалавр";
 • оберіть основу вступу - "Молодший спеціаліст" або "ПЗСО 11 класів";
 • оберіть спеціальність (на нашій кафедрі Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка");
 • введіть назву нашого закладу (Харківський національний університет міського господарства...) або вкажіть код 316 - це код ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в ЄДЕБО;
 • форма навчання - Денна;
 • натисніть кнопку "Пошук". У переліку оберіть конкурсну пропозицію (освітню програму): для спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітня програма "Світлотехніка та дизайн світлового середовища").

Увага! Факультет повинен стояти - Навчально-науковий Інститут енергетичної, інформаційної та транспортної інфраструктури.

Далі встановить пріоритет. Для вступу саме до нас встановлюйте пріоритет 1. 

Увага! Подавайте всі 5 можливих заяв! Тобто обирайте інші конкурсні пропозиції (у нашому вищі або у інших). Уважно оцінюючі шанси на вступ з вашим конкурсним балом! 


Конкурсний бал розраховується наступним чином:

1) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО та НРК5 за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років, матурального іспиту або творчого конкурсу (у передбачених цим Порядком випадках) за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) /
(К1 + К2 + К3) + ОУ або КБ = ТК,

де

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

ТК – оцінка творчого конкурсу (у передбачених цим Порядком випадках).

Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до цього Порядку;

2) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО за результатами ЗНО 2020–2021 років з трьох предметів за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) /(К1 + К2 + К3),

де

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів.

Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) у визначеній в Правилах прийому одній з комбінацій, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

3) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі ПЗСО, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі НРК5 за результатами ЗНО 2020–2021 років з двох предметів за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2) / (К1 + К2),

де

П1, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів.

Вагові коефіцієнти (К1, К2) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до цього Порядку. Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії дорівнює ваговому коефіцієнту оцінки з історії України.

Перелік
вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту

Код

Найменування спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності)

Конкурсні предмети

основний блок

додатковий блок

перший (українська мова)
(К1)

другий (математика)
(К2)

третій (історія України)
(К3)

третій (іноземна мова)
(К3)

третій (біологія)
(К3)

третій (фізика)
(К3)

третій (хімія)
(К3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2


Мотиваційний лист

Важливою умовою для вступу у цьому році є мотиваційний лист - це документ, що складається та подається вступником до закладу вищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну освітню програму.

❗️Мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, тобто бути лаконічним, стриманим, мати чітку структуру, простим у викладі, без орфографічних та стилістичних помилок. Структура мотиваційного листа:

 • «Шапка».
 • Звернення.
 • Вступ.
 • Основна частина.
 • Заключна частина.

Обсяг мотиваційного листа - 1-3 сторінки формату А4. 

Розгляд мотиваційних листів здійснюється комісією з оцінювання мотиваційних листів без присвоєння їм конкурсних балів

 ПОЛОЖЕННЯ про мотиваційний лист абітурієнта Харьківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова


Додаткова інформація щодо вступу до Університету у 2023 році:Beketov_Site.png

Presentation ukr

Presentation eng

Consultations

Help ZSU Site

VTour Site