Освітні програми

Перелік освітніх програм, за якими проводиться підготовка студентів кафедри світлотехніки і джерел світла

На першому (бакалаврському) рівні:

На другому (магістерському) рівні: