Наукова робота

Вступ

Сторінка містить перелік виконаних та виконуваних наукових робіт які проводить кафедра, а також перелік наукових праць, котрі опубліковані нашими співробітниками у спеціалізованих наукових виданнях.


Науково-дослідні роботи

 

Розробка методів дослідження оптичних характеристик макету пристрою освітлення

Найменування організації замовника - Харківський національний університет радіоелектроніки.

Керівник розробки - Назаренко Л.А., д-р техн. наук, проф.

Короткий зміст виконаних робіт - Методи досліджень оптичних характеристик розробленого макету пристрою освітлення для вимірювання світлового потоку, сили світла, колірної температури та спектральних показників.

Розробка еталонного приймача - трап-детектора

Найменування організації замовника - Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Керівник розробки - Назаренко Л.А., д-р техн. наук, проф.

Короткий зміст виконаних робіт - Розробка структури і виготовлення трап-детектора як еталонного засобу для передачі фотометричних величин від первинних державних еталонів з проведенням випробувань.

Дослідження оптичних характеристик макету пристрою освітлення

Найменування організації замовника - Харківський національний університет радіоелектроніки.

Керівник розробки - Назаренко Л.А., д-р техн. наук, проф.

Короткий зміст виконаних робіт - Дослідження оптичних характеристик макету пристрою освітлення з проведенням експериментальних вимірювань спектру та комп'ютерної обробки результатів.

Розроблення юстувального столу установки для передачі світлових (енергетичних) одиниць від трап-детектора до фотометричної (радіометричної) головки та калібрування трап-детектора

Найменування організації замовника - Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Керівник розробки - Назаренко Л.А., д-р техн. наук, проф.

Короткий зміст виконаних робіт - Технічна документація на виготовлення експериментального зразка юстувального столу для передачі світлових одиниць від трап-детектора до фотометричної головки.

Розроблення калібрувальної установки та методик калібрування фотометричної вимірювальної системи за допомогою трап-детектора

Найменування організації замовника - Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Керівник розробки - Назаренко Л.А., д-р техн. наук, проф.

Короткий зміст виконаних робіт - Технічна документація на виготовлення експериментального зразка калібрувальної установки та методики виконання калібрування.


Наукові публікації:

Для перегляду публікацій виберіть прізвище автора у меню.

В цьому підрозділі розміщено наукові праці співробітників нашої кафедри.

Усі матеріали надано безпосередньо авторами. При виникненні непорозумінь, запитань, пропозицій, - будь ласка, звертайтеся до адміністратору сайту за адресою, вказаною у меню контакти.

Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-технічної конференції "Актуальні проблеми світлотехніки" в рамках форуму #"LIGHT FORUM 2017" завантажити за посиланнями:

Частина 1; Частина 2; Частина 3; Частина 4; Частина 5; Частина 6.

 


Карась В. І.

 1. Mechanism of laser-inducted "fast electron" emission from a metal / V.I. Karas', S.S. Moiseev, V.E. Novikov // JETP Lett. — 1975. — Vol. 21, № 9. — 245-246.
 2. Quasicrossing of levels and transformation of waves with diffuse states and dissipative factors / V. I. Karas', S. S. Moiseev, and V. E. Novikov // Sov. Phys. JETP. — 1975. — Vol. 40, № 5. — pp. 847-850.
 3. Nonequilibrium stationary distributions of particles in a solid body plasma / V. I. Karas', S. S. Moiseev, V. E. Novikov // Sov. Phys. JETP. — 1976. — Vol. 44, № 4. — pp. 744-750.
 4. Неравновесные стационарные распределения частиц в твердотельной плазме / В. И. Карась, С. С. Моисеев, В. Е. Новиков // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 1976. — Том 71, № 4. — С. 1421-1433.
 5. О преобразовании ядерной энергии в электрическую на основе неравновесных распределений частиц / В.И. Карась, С.С. Моисеев // Украинский физический журнал. — 1979. — Том 24, № 11. — С. 1724-1728.
 6. Об экспериментальной поверке осуществимости неравновесных степенных распределений электронов в металлах / В.А. Бабенко, Н.П. Галушко, И.И. Залюбовский, В.И. Карась, С.И. Кононенко, С.С. Моисеев, В.И. Муратов // Журнал технической физики. — 1980. — № 4. — С. 848-850.
 7. Универсальные неравновесные распределения частиц в конечних энергетических интервалах / В. И. Карась, С. С. Моисеев, А. П. Шуклин // Украинский физический журнал. — 1980. — Том 25, № 5. — С. 820-825.
 8. Secondary emission from thin Al, Cu, and Be films induced by a 1-MeV proton beam / E. N. Batrakin, I. I. Zalyubovskii, V. I. Karas', S. I. Kononenko, V. N. Mel'nik, S. S. Moiseev, and V. I. Muratov // Sov. Phys. JETP. — 1985. — Vol. 62, № 3. — pp. 633-634.
 9. Исследование вторичной эмиссии из тонких пленок Al, Cu, Be, индуцированной пучком протонов 1 МэВ / Е.Н. Батракин, И.И. Залюбовский, В.И. Карась, С.И. Кононенко, В.Н. Мельник, С.С. Моисеев, В.И. Муратов // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 1985. — Том 89, № 3(9). — С. 1098-1100.
 10. Экспериментальные исследования энергетического спектра вторичных электронов, возникающих при прохождении α-частиц через тонкие пленки / Е.Н. Батракин, И.И. Залюбовский, В.И. Карась, С.И. Кононенко, С.С. Моисеев, В.И. Муратов // ПОВЕРХНОСТЬ. Физика, химия, механика. — 1986. — № 12. — С. ???.
 11. 2,5-dimensional numerical simulation of propagation of the finite sequence of relativistic electron bunches (REB) in tenuous and dense plasmas / V.I. Karas', Ya.B. Fainberg, V.D. Levchenko, Yu.S. Sigov // Proceedings of the Particle Accelerator Conference. — 1995. — Vol.: 2. — pp.1230 - 1232.
 12. Kinetic simulation of fields excitation and particle acceleration by laser beatwave in non-homogeneous plasmas / V.I. Karas', Ya.B. Fainberg, V.D. Levchenko, Yu.S. Sigov // Proceedings of the Particle Accelerator Conference. — 1996. — Vol.: 2. — pp.1233 - 1235.
 13. Вторично-эмиссионный радиоизотопный источник тока / В.М. Балебанов, С.С. Моисеев, В.И. Карась, И.В. Карась, С.И. Кононенко, В.Т. Колесник, В.И. Муратов // Атомная энергия. — 1998. — Том 84, № 5. — С. ??-??.
 14. Неравновесные стационарные распределения электронов с потоком по спектру в твердотельной плазме и их использование / В.М. Балебанов, В.И. Карась, И.В. Карась, С.И. Кононенко, С.С. Моисеев, В.И. Муратов, О.Ю. Нагучев // Физика плазмы. — 1998. — Том 24, № 9. — С. 789-807.
 15. Plasma wake-field acceleration of charged particles by selfmodulated long relativistic electron bunch / V.I. Karas', V.A. Balakirev, Ya.B. Fainberg, G.V. Sotnikov, I.V. Karas', V.D. Levchenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2000. — № 1. — С. 122-125.
 16. Studies of the sliding spark discharge in gas at atmospheric pressure / G.P. Berezina, A.M. Yegorov, V.I. Karas', V.S. Us // Вопросы атомной науки и техники. — 2000. — № 1. — С. 92-96.
 17. Нестационарная стадия тлеющего разряда при положительной полярности атмосферного давления / A.A. Бруев, В.И. Голота, Л.М. Завада, Б.Б. Кадолин, В.И. Карась, И.А. Пащенко, С.Г. Пугач // Вопросы атомной науки и техники. — 2000. — № 1. — С. 50-53.
 18. Linear induction accelerator with charge and current compensation / V.I. Karas', E.A. Kornilov, O.N. Shulika // Вопросы атомной науки и техники. — 2001. — № 5. — С. 21-23.
 19. Ускорение заряженных частиц интенсивным сверхкоротким электромагнитным импульсом, возбуждаемым в плазме лазерным излучением или сгустками релятивистских электронов / В.А. Балакирев, В.И. Карась, И.В. Карась // Физика плазмы. — 2002. — Том 28, № 2. — С. 1-16.
 20. Numerical Modeling of the Formation of Steady-State Nonequilibrium Distributions of Particles Interacting through a Power-Law Potential / V. I. Karas', I. F. Potapenko // Plasma physics reports. — 2002. — Vol. 28, № 10. — С. 837-846.
 21. Charged Particle Acceleration by an Intense Ultrashort Electromagnetic Pulse Excited in a Plasma by Laser Radiation or by Relativistic Electron Bunches / V. A. Balakirev, V. I. Karas', I. V. Karas' // Plasma physics reports. — 2002. — Vol. 28, № 2. — С. 125-139.
 22. On the mechanisms of strong magnetic field excitation at the interaction of ultraintense short laser pulse with an plasma target / V.I. Karas’, O.V. Batishchev, M. Bornatici // Вопросы атомной науки и техники. — 2003. — № 4(3). — C. 143-150.
 23. Penetration of microwave with a stochastic jumping phase (MSJP) into overdense plasmas and electron collisionless heating by it / V.I. Karas’, V.D. Levchenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2003. — № 4(3). — C. 133-136.
 24. Диссипация энергии быстрой заряженной частицей в твердотельной плазме / В.П. Журенко, С.И. Кононенко, В.И. Карась, В.И. Муратов // Физика плазмы. — 2003. — Том 29, № 2. — С. 1-7.
 25. Dissipation of the Energy of a Fast Charged Particle in a Solid-State Plasma / V. P. Zhurenko, S. I. Kononenko, V. I. Karas', V. I. Muratov // Plasma physics reports. — 2003. — Vol. 29, № 2. — С. 130-136.
 26. О возможности обнаружения оксидной пленки на поверхности кремния / В. И. Карась, О. В. Калантарьян, С. И. Кононенко, В. И. Муратов // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. — 2003. — № 7. — С. 80-84.
 27. Nonequilibrium Electron Distribution Functions in a Semiconductor Plasma Irradiated with Fast Ions / S. I. Kononenko, V. M. Balebanov, V. P. Zhurenko, O. V. Kalantar'yan1, V. I. Karas', V. T. Kolesnik, V. I. Muratov, V. E. Novikov, I. F. Potapenko, R. Z. Sagdeev // Plasma physics reports. — 2004. — Vol. 30, № 8. — С. 671-686.
 28. Relativistic electron beam pinching in plasma and cumulation of ions / V.A. Balakirev, I.V. Karas’, V.I. Karas’, Ya.B. Fainberg // Вопросы атомной науки и техники. — 2005. — № 2. — С. 128-130.
 29. Interaction of Microwave Radiation Undergoing Stochastic Phase Jumps with Plasmas or Gases / V. I. Karas', Ya. B. Faienberg, A. F. Alisov, A. M. Artamoshkin, R. Bingham, I. V. Gavrilenko, V. D. Levchenko, M. Lontano, V. I. Mirny, I. F. Potapenko, A. N. Starostin // Plasma physics reports. — 2005. — Vol. 31, № 9. — С. 748-760.
 30. Breakdown and discharge in low pressure gas created by a microwave radiation undergoing stochastic phase jumps (II) / V.I. Karas', A.F. Alisov, A.M. Artamoshkin, R. Bingham, I.V. Gavrilenko, A.G. Zagorodny, I.A. Zagrebel'ny, M. Lontano, V.I. Mirny, I.F. Potapenko, V.S. Us // Вопросы атомной науки и техники. — 2006. — № 6. — С. 163-165.
 31. Пробой и поддержание разряда в газе низкого давления свч-излучением со стохастически прыгающей фазой (I) / В.И. Карась, А.Ф. Алисов, А.М. Артамошкин, Р. Бингхам, В.И. Мирный, И.В. Гавриленко, И.А. Загребельный, И.Ф. Потапенко, В.С. Ус // Вопросы атомной науки и техники. — 2006. — № 5. — С. 54-58.
 32. Quasi-Steady-State Particle Distributions for an Equation of the Landau-Fokker-Planck Type with Sources / V. I. Karas’, I. F. Potapenko // Computational Mathematics and Mathematical Physics. — 2006. — Vol. 46, № 2. — pp. 294-304.
 33. Ускорение электронов в полуограниченной плазме ленгмюровскими колебаниями, возбуждаемыми лазерным импульсом / В.А. Балакирев, И.В. Гавриленко, В.И. Карась, А.П. Толстолужский // Физика плазмы. — 2007. — Том 33, № 4. — С. 1-7.
 34. Electron Acceleration by Langmuir Waves Excited by a Laser Pulse in a Semi-Infinite Plasma / V. A. Balakirev, I. V. Gavrilenko, V. I. Karas', A. P. Tolstoluzhskii // Plasma physics reports. — 2007. — Vol. 33, № 4. — С. 338-344.
 35. Зависимость пороговой мощности пробоя от давления газа в различных режимах работы генератора СВЧ-излучения со скачками фазы / А.Ф. Алисов, А.М. Артамошкин, В.И. Голота, В.И. Карась, И.В. Карась, С.Н. Маньковский, В.И. Мирный, Г.В. Таран // Вопросы атомной науки и техники. — 2008. — № 4. — С. 199-203.
 36. Особенности излучения коронного разряда отрицательной полярности в воздухе в режиме импульсов тричела / В.И. Карась, В.И. Голота, О.В. Болотов, Б.Б. Кадолин, Д.В. Кудин // Физика плазмы. — 2008. — Том 34, № 10. — С. 1-8.
 37. 2.5-мерное численное моделирование сильноточного ионного линейного индукционного ускорителя / О.В. Богдан, В.И. Карась, Е.А. Корнилов, О.В. Мануйленко // Физика плазмы. — 2008. — Том 34, № 8. — С. 1-11.
 38. Specific Features of Radiation from a Negative Air Corona Operating in the Trichel-Pulse Mode / V. I. Karas', V. I. Golota, O. V. Bolotov, B. B. Kadolin, D. V. Kudin // Plasma physics reports. — 2008. — Vol. 34, № 10. — С. 879-884.
 39. 2.5-Dimensional Numerical Simulation of a High-Current Ion Linear Induction Accelerator / O. V. Bogdan, V. I. Karas', E. A. Kornilov, O. V. Manuilenko // Plasma physics reports. — 2008. — Vol. 34, № 8. — С. 667-677.
 40. High-current ion induction linac for heavy ion fusion: 2d3v numerical simulation / O.V. Bogdan, V.I. Karas’, E.A. Kornilov, O.V. Manuilenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2009. — № 1. — С. 110-113.
 41. Динамика неравновесной электрон-фононной системы для полупроводников и металлов в сильном электрическом поле / В.И. Карась, И.Ф. Потапенко // Вопросы атомной науки и техники. — 2009. — № 4-2. — С. 150-157.
 42. Моделирование повышения пластичности материалов под действием импульсов электрического тока / В.И. Дубинко, В.И. Карась, В.Ф. Клепиков, П.Н. Остапчук, И.Ф. Потапенко // Вопросы атомной науки и техники. — 2009. — № 4-1. — С. 158-166.
 43. Излучение из дрейфовой зоны отрицательной короны в режиме импульсов тричела / В.И. Голота, В.Н. Остроушко, О.В. Болотов, В.И. Карась, Б.Б. Кадолин // Вопросы атомной науки и техники. — 2010. — № 4. — С. 181-185.
 44. Low Pressure Discharge Induced by Microwave Radiation with a Stochastically Jumping Phase / A. F. Alisov, A. M. Artamoshkin, S. A. Berdin, V. I. Golota, A. M. Egorov, A. G. Zagorodny, I. A. Zagrebel'ny, V. I. Zasenko, V. I. Karas', I. V. Karas', I. F. Potapenko, A. N. Starostin // Plasma physics reports. — 2010. — Vol. 36, № 8. — С. 736-749.
 45. Low pressure discharge induced by microwaves with stochastically jumping phase / V.I. Karas’, A.M. Artamoshkin, A.F. Alisov, O.V. Bolotov, V.I. Golota, I.V. Karas’, A.M. Yegorov, I.A. Zagrebelny, I.F. Potapenko, and A.N. Starostin // Problems of atomic science and technology. — 2012. — № 1. — p. 342-345.
 46. Low pressure discharge initiated by microwave radiation with stochastically jumping phase / V.I. Karas’, A.М. Artamoshkin, А.F. Alisov, О.V. Bolotov, V.I. Golota, I.V. Karas’, А.М. Yegorov, I.А. Zagrebelny, I.F. Potapenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2012. — № 6. — С. 142-145.
 47. Оптимизация плотности сильноточного ионного пучка для линейного индукционного ускорителя / В.И. Карась, Е.А. Корнилов, О.В. Мануйленко, О.В. Федоровская // Вопросы атомной науки и техники. — 2012. — № 3. — С. 126-130.
 48. Ускорение сильноточного ионного пучка оптимальной плотности в линейном индукционном ускорителе / В.И. Карась, Е.А. Корнилов, О.В. Мануйленко, О.В. Федоровская // Вопросы атомной науки и техники. — 2012. — № 4. — С. 103-107.
 49. Development of azimuthally not uniform processes in corona discharge in axially symmetric gap / O.V. Bolotov, V.I. Golota, B.B. Kadolin, V.I. Karas΄, V.N. Ostroushko, I.A. Pashchenko, L.M. Zavada // Вопросы атомной науки и техники. — 2013. — № 4. — С. 161-165.
 50. Kinetics of nonequilibrium electron-phonon system for semiconductors and metals in a strong electric field / V.I. Karas΄, I.F. Potapenko, A.M. Vlasenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2013. — № 4. — С. 272-278.
 51. Optical radiation special features from plasma of low pressure discharge initiated by microwave radiation with stochastic jumping phase / V.I. Karas΄, А.F. Alisov, О.V. Bolotov, V.I. Golota, I.V. Karas΄, А.М. Yegorov, A.G. Zagorodny, I.А. Zagrebelny, I.F. Potapenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2013. — № 4. — С. 183-188.
 52. Acceleration and Stability of a High Current Ion Beam in Induction Fields / V. I. Karas', O. V. Manuilenko, V. P. Tarakanov, and O. V. Federovskaya // Plasma physics reports. — 2013. — Vol. 39, № 3. — С. 209-225.
 53. Неравновесные колмогоровского типа распределения частиц и их приложения / В.Е. Захаров, В.И. Карась // Успехи физических наук. — 2013. — Том 183, № 1. — С. 54-85.
 54. Dynamics of high-current ion beam in the drift gap of induction accelerator at different variants of charge compensation / V.I. Karas’, E.A. Kornilov, O.V. Manuilenko, V.P. Tarakanov, O.V. Fedorovskaya // Вопросы атомной науки и техники. — 2014. — № 6. — С. 104-107.
 55. Computer simulation of high-current ion bunches transport and acceleration with additional space charge compensation by thermal electrons / O.V. Manuilenko, V.I. Karas’ // Вопросы атомной науки и техники. — 2014. — № 3. — С. 107-111.
 56. Nonequilibrium kinetics of electron-phonon subsystem of a crystal in strong electric and magnetic field as a base of electro- and magnetoplastic effects / V.I. Karas', A.M. Vlasenko,V.N. Voyevodin',V.I. Sokolenko, V.E. Zakharov // East european journal of physics. — 2014. — Vol. 1, Num. 3. — С. 40-49.
 57. Computer simulation of high-current diode: from field emission to space charge limited current flow / O.V. Manuilenko, V.I. Karas’, E.A. Kornilov, V.A. Vinokurov, V.S. Antipov // Вопросы атомной науки и техники. — 2015. — № 4. — С. 81-85.
 58. Electromagnetic modes of a coaxial plasma waveguide in an external magnetic field / I.V. Karas’, I.A. Zagrebelny // Вопросы атомной науки и техники. — 2015. — № 4. — С. 36-42.
 59. Studies of microwave characteristics and plasma parameters in low pressure discharge initiated in coaxial waveguide by stochastic radiation / V.I. Karas', А.F. Alisov, V.I. Golota, А.М. Yegorov, I.V. Karas', S.V. Karelin, I.А. Zagrebelny // Вопросы атомной науки и техники. — 2015. — № 4. — С. 197-201.
 60. Study of creep of nickel in external magnetic field / V.I. Karas’, V.I. Sokolenko, E.V. Karasyova, A.V. Mats, A.M. Vlasenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2015. — № 4. — С. 277-281.
 61. Transport and acceleration of the high-current ion beam in magneto-isolated gap / V.I. Karas’, E.A. Kornilov, O.V. Manuilenko, V.P. Tarakanov, O.V. Fedorovskaya // Вопросы атомной науки и техники. — 2015. — № 4. — С. 129-134.
 62. Транспортировка сильноточных ионного и электронного пучков в дрейфовом промежутке ускорителя при наличии дополнительного электронного фона / В. И. Карась, Е. А. Корнилов, О. В. Мануйленко, В. П. Тараканов, О. В. Федоровская // Физика плазмы. — 2015. — Том 41, № 12. — С. 38-56.
 63. Карась В.И. Виктор Павлович Силин (к 90-летию со дня рождения)/Карась В.И. и др.//Успехи физических наук. - 2016. - Т. 186, №6. - С. 685-686.

Неєжмаков П.І.


Петченко Г.О.

 1. Мацокин В.П. Вязкое торможение дислокаций в кристаллах KBr при температурах 77 – 300 К / В.П Мацокин, Г.А. Петченко // ФНТ. – 2000. – Т. 26, № 7. – С. 705 – 710.
 2. Petchenko G.A. Phonon damping of dislocations in potassium bromide crystals at different dislocation density values / G.A. Petchenko // Functional Materials. – 2000. – V. 7, № 4(2). – P. 785 – 789.
 3. Petchenko G.A. Study of ultrasound absorption by dislocations in KBr single crystals under low static stresses / G.A. Petchenko // Functional Materials. – 2001.–V. 8, № 3. – P. 483 – 487.
 4. Petchenko A.M. Dynamic damping of dislocations with phonons in KBr single crystals / A.M. Petchenko, G.A. Petchenko // Functional Materials. – 2006. – V. 13, № 3. – P. 403 – 405.
 5. Petchenko A.M. Features of resonance absorption of longitudinal ultrasound in strained crystals KBr at temperature variations / A.M. Petchenko, G.A. Petchenko // Functional Materials. – 2007. – V. 14, № 4. – P. 475 – 479.
 6. Петченко А.М. Исследование резонансных потерь ультразвука в деформированных монокристаллах в интервале температур 77 – 300 К / А.М. Петченко, Г.А. Петченко // Вопросы атомной науки и техники. – 2007. – № 6. – С. 46 – 50.
 7. Петченко Г.А. Изучение влияния параметров дислокационной структуры на локализацию задемпфированного дислокационного резонанса в бромистом калии при температурах 77–300 К / Г.А. Петченко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Сер. “Фізика”. – 2007. – Вип. 10, № 783. – С. 84 – 86.
 8. Петченко А.М. К вопросу об измерении затухания и скорости ультразвука в кристаллах / А.М. Петченко, Г.А. Петченко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна № 821. Сер. “Фізика”. – 2008. – Вип. 11. – С. 78–81.
 9. Petchenko A.M. Effect of crystal pre-straining on phonon damping of dislocations / A.M. Petchenko, G.A. Petchenko // Functional Materials. – 2008. – V. 15, № 4. – P. 481 – 486.
 10. Petchenko G.A. The dislocation resonance absorption of ultrasound in KBr crystals at low temperatures / G.A. Petchenko, A.M. Petchenko // Functional Materials. – 2009.–V. 16, № 3. – P. 253 – 257.
 11.  Петченко А.М. Особенности поглощения ультразвука в кристаллах LiF при варьировании плотности дислокаций / А.М. Петченко, Г.А. Петченко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Сер. “Фізика”. – 2009. – Вип. 12, № 865. – С. 39 – 44.
 12. Petchenko O.M. Phonon drag of dislocation in KCl crystals with various dislocation structure states / O.M. Petchenko, G.O. Petchenko // Ukrainian journal of physics. – 2010. – V. 55, № 6. – P. 716 – 721.
 13. Petchenko G.A. The study of the dislocation resonance in LiF crystals under the influence of the low-dose X-irradiation / G.A. Petchenko, A.M. Petchenko // Functional Materials. – 2010.–V. 17, № 4. – P. 421 – 424.
 14. Petchenko G.O. Acoustic studies of the effect of X-ray irradiation on the dynamic drag of dislocations in LiF crystals / G.O. Petchenko // Ukrainian journal of physics. – 2011. – V. 56, № 4. – P. 339 – 343.
 15. Петченко Г.А. Методика оценки динамического торможения дислокаций в кристаллах / Г.А. Петченко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Сер. “Фізика”. – 2010. – Вип. 13, № 914. – С. 82 – 85.
 16. Петченко Г.А. Исследование дислокационных потерь ультразвука в облученных монокристаллах LiF в интервале доз облучения 0…400 Р / Г.А. Петченко // Вопросы атомной науки и техники. – 2012. – № 2(78). – С. 36 – 39.
 17. Петченко Г.А. Влияние малых доз рентгеновского облучения на параметры дислокационного резонанса и величину коэффициента вязкости в монокристаллах LiF / Г.А. Петченко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Сер. “Фізика”. – 2012. – Вип. 16, № 1019. – С. 57 – 60.
 18. Петченко Г.А. Дисперсия упругих волн в кристаллах LiF / Г.А. Петченко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Сер. “Фізика”. – 2012. – Вип. 17, № 1020. – С. 83–86.
 19. Petchenko G.A. Dynamic damping of dislocations in the irradiated LiF crystals / G.A. Petchenko // Functional Materials. – 2012.– V. 19, № 4. – P. 473 – 477.
 20. Петченко Г.А. Изучение динамических и структурных характеристик в облученных кристаллах LiF / Г.А. Петченко // Вопросы атомной науки и техники. – 2013. – № 2(84). – С. 55 – 59.
 21. Petchenko G.A. Research of the preliminary deformation and irradiation effect on the viscous damping of dislocation in LiF crystals / G.A. Petchenko // Functional Materials. – 2013.– V. 20, № 3. – P. 315 – 320.
 22. Petchenko G.O. Research of the elastic wave velocity dispersion in X-ray-irradiated LiF crystals / G.O. Petchenko, О.M. Petchenko // Ukrainian journal of physics. – 2013. – V. 58, № 10. – P. 974 – 979.
 23. Петченко Г.А. Изучение природы радиационных дефектов в облученных кристаллах LiF / Г.А. Петченко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Сер. “Фізика”. – 2013. – Вип. 18, № 1075. – С. 50 – 54.
 24. Петченко Г.А. Оптическое поглощение в облученных кристаллах LiF / Г.А. Петченко, А.М. Петченко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Сер. “Фізика”. – 2013. – Вип. 19, № 1076. – С. 35 – 38.
 25. Petchenko G.A. The effect of preliminary deformation and irradiation on the optical absorption in LiF crystals / G.A. Petchenko, S.S. Ovchinnikov // Problems of atomic science and technology. – 2014. – № 2(90). – P. 29 – 33.
 26. Petchenko G.A. Dependence of electronic color center concentration on the state of irradiated LiF crystal dislocation structure / G.A. Petchenko, A.M. Petchenko // Problems of atomic science and technology. – 2015. – № 2(96).– P. 25 – 28.
 27. Petchenko G.A. Influence of elastic stresses and temperature on the dislocation unpinning from the stoppers in KCl crystals / G.A. Petchenko, A.M. Petchenko // Functional Materials. – 2015. – № 3. – P. 293 – 298.
 28. Petchenko G.A. Thermal activation analysis of the dislocation unpinning from stoppers in KCl crystals / G.A. Petchenko, A.M. Petchenko // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Сер. “Фізика”. – 2015. – Вип. 23. – С. 28 – 31.
 29. Влияние плотности дислокаций на температурную зависимость константы демпфирования в бромистом калии: Материалы 6-й Международной конференции “Физические явления в твердых телах” / А.М. Петченко, Г.А. Петченко. – Харьков: ХНУ ім. В.Н. Каразина (Україна). – 2003. – С. 60.
 30. Фононне гальмування дислокацій в кристалах з різною густиною дислокацій: Матеріали доповідей наукової конференції “Сучасні проблеми квантової теорії” / О.М. Петченко, Г.О. Петченко. – Тернопіль (Україна). – 2004. – С. 27.
 31. Методика прогнозування температурної поведінки коефіцієнта фононного гальмування дислокацій у лужно-галоїдних кристалах: Матеріали доповідей наукової конференції “Сучасні проблеми квантової теорії” / О.М. Петченко, Г.О. Петченко. – Тернопіль (Україна). – 2004. – С. 72.
 32. Влияние предварительной деформации на вязкое противодействие движению дислокаций фононной подсистемы кристалла: Материалы докладов XXXII науч.-техн. конференции / А.М. Петченко, Г.А. Петченко. – Харьков: ХНАМГ (Україна). – 2004. – С. 107 – 108.
 33. Методика оцінки рівня динамічного гальмування дислокацій у акустичних кристалах: Материалы докладов XXXII науч.-техн. конференции / О.М. Петченко, Г.О. Петченко. – Харьков: ХНАМГ (Україна). – 2004. – С. 108 – 109.
 34. Методика оцінки константи демпфування дислокацій у йонних кристалах: Матеріали 7-ї Міжнародної конференции “Фізичні явища в твердих тілах” / О.М. Петченко, Г.О. Петченко. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна (Україна).– 2005. – С. 79.
 35. Вплив деформації і температури на характеристики резонансного дислокаційного поглинання ультразвуку в KBr: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Структурна релаксація у твердих тілах” / Г.О. Петченко, О.М. Петченко. – Вінниця (Україна). – 2006. – С. 239 – 240.
 36. Фонон-дислокаційні взаємодії в іонних кристалах: Материалы докладов XXXIII науч.-техн. конференции / О.М. Петченко, Г.О. Петченко. – Харьков: ХНАМГ (Україна). – 2006. – С. 207 – 208.
 37. Вплив швидкості деформування на густину дислокацій в кристалах KCl: Материалы докладов XXXIII науч.-техн. конференции / О.М. Петченко, Г.О. Петченко. – Харьков: ХНАМГ (Україна). – 2006. – С. 211.
 38. Дослідження впливу деформації на фононне гальмування дислокацій в кристалах: Матеріали 8-ї Міжнародної конференции “Фізичні явища в твердих тілах” / О.М. Петченко, Г.О. Петченко. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна (Україна). – 2007. – С. 151.
 39. Вимірювання швидкості ультразвуку в кристалах селекторним методом: Матеріали 8-ї Міжнародної конференції “Фізичні явища в твердих тілах” / О.М. Петченко, Г.О. Петченко. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна (Україна). – 2007. – С. 152.
 40. Влияние степени предварительной деформации образца на фононное демпфирование дислокаций: Материалы докладов XXXIV науч.-техн. конференции / А.М. Петченко, Г.А. Петченко. – Харьков: ХНАМГ (Україна). – 2008. – С. 177 – 178.
 41. Изучение влияния температурного и деформационного воздействия на среднюю эффективную длину дислокационного сегмента в монокристаллах KBr: Материалы докладов XXXIV науч.-техн. конференции / А.М. Петченко, Г.А. Петченко. – Харьков: ХНАМГ (Україна). – 2008. – С. 176 – 177.
 42. Выявление фононных механизмов, отвечающих за динамическое торможение дислокаций в KBr: Материалы докладов XXXIV науч.-техн. конференции / А.М. Петченко, Г.А. Петченко. – Харьков: ХНАМГ (Україна). – 2008. – С. 178 – 179.
 43. Динамічне гальмування дислокацій в кристалах LiF з різною дислокаційною структурою: Матеріали 9-ї Міжнародної конференции “Фізичні явища в твердих тілах” / О.М. Петченко, Г.О. Петченко. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна (Україна). – 2009. – С. 95.
 44. Фононне гальмування дислокацій в кристалах LiF з різною густиною дислокацій: Материалы докладов XXXV науч.-техн. конференции / Г.О. Петченко, О.М. Петченко. – Харьков: ХНАМГ (Україна). – 2010. – С. 212 – 213.
 45. Вплив попередньої деформації на динамічне гальмування дислокацій в кристаллах KCl: Материалы докладов XXXV науч.-техн. конференции / О.М. Петченко, Г.О. Петченко. – Харьков: ХНАМГ (Україна). – 2010. – С. 214 – 215.
 46. Вивчення впливу рентгенівського опромінення на фононне гальмування дислокацій у LiF: Материалы докладов XXXV науч.-техн. конференции – Харьков: ХНАМГ (Україна) / Г.О. Петченко, О.М. Петченко. – 2010. – С. 216.
 47. Эффект гашения дислокационного резонанса в кристаллах LiF при их ренгеновском облучении: Материалы 51-й Международной конференции “Актуальные проблемы прочности” / А.М. Петченко, Г.А. Петченко. – Харьков: ННЦ ХФТИ (Україна). – 2011. – С. 311.
 48. Вплив рентгенівського опромінення на дисперсію швидкості пружних хвиль в кристалах з легко рухливими дислокаціями: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Структурна релаксація у твердих тілах” / Г.О. Петченко, О.М. Петченко. – Вінниця (Україна). – 2012. – С. 108 – 109.
 49. Вплив рентгенівського опромінення на дислокаційні втрати ультразвуку в монокристалах LiF: Матеріали 10-ї Міжнародної конференции “Фізичні явища в твердих тілах” / Г.О. Петченко, О.М. Петченко. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна (Україна). – 2011. – С. 90.
 50. Вивчення впливу рентгенівського опромінення в інтервалі 0 – 1000 Р на динамічне гальмування дислокацій у монокристалах LiF: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики” АПТЕПФ / Гліб Петченко, Олександр Петченко. – Тернопіль. – 2012. – С. 108 – 110.
 51. Оптичне поглинання в опромінених кристалах LiF: Матеріали 11-ї Міжнародної конференции “Фізичні явища в твердих тілах” / Г.О. Петченко, О.М. Петченко. – Харків: ХНУ им. В.Н. Каразіна (Україна). – 2013. – С. 87.
 52. Вплив опромінення і попередньої деформації на динамічні дислокаційні характеристики в кристалах LiF: Матеріали 11-ї Міжнародної конференции “Фізичні явища в твердих тілах” / Г.О. Петченко, О.М. Петченко. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна (Україна). – 2013. – С. 100.
 53. Вплив залишкової деформації та опромінення на дисперсію швидкості ультразвуку в кристалах LiF: Матеріали 11-ї Міжнародної конференции “Фізичні явища в твердих тілах” / Г.О. Петченко, О.М. Петченко. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна (Україна). – 2013. – С. 101.
 54. Дослідження динамічних дислокаційних характеристик кристалів LiF з різною залишковою деформацією при варіюванні дози рентгенівського опромінення: Материалы докладов XXXVII науч.-техн. конференции / Г.О. Петченко, О.М. Петченко. – Харьков: ХНАМГ (Україна). – 2014. – С. 191.
 55. Вивчення дисперсії швидкості ультразвуку у продеформованих кристалах LiF з різними дозами рентгенівського опромінення: Материалы докладов XXXVII науч.-техн. конференции – Харьков: ХНУМГ (Україна) / Г.О. Петченко, О.М. Петченко. – 2014. – С. 192.
 56. Вивчення природи радіаційних дефектів у опромінених кристалах LiF: Материалы докладов XXXVII науч.-техн. конференции – Харьков: ХНАМГ (Україна) / Г.О. Петченко, О.М.Петченко. – 2014. – С. 192 – 193.
 57. Дослідження типу радіаційних дефектів при рентгенівському опроміненні монокристалів LiF: Матеріали 12-ї Міжнародної конференции “Фізичні явища в твердих тілах” / Г.О. Петченко, О.М. Петченко. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна (Україна). – 2015. – С. 120.
 58. Вплив дислокаційної структури на концентрацію F-центрів в опромінених кристалах LiF: Матеріали 12-ї Міжнародної конференции “Фізичні явища в твердих тілах” / Г.О. Петченко, О.М. Петченко. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна (Україна). – 2015. – С. 121.
 59. Акустичні дослідження параметрів дислокаційної структури кристалів: Материалы докладов XXXIV науч.-техн. конференции / Г.О. Петченко, О.М. Петченко. – Харьков: ХНАМГ (Україна). – 2008. – С. 175.
 60. Дія температури і пружного навантаження на процеси відкріплення дислокацій від стопорів в кристалах KCl: Матеріали 12-ї Міжнародної конференции “Фізичні явища в твердих тілах” / Г.О. Петченко, О.М. Петченко. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна (Україна). – 2015. – С. 126.
 61. Фононное торможение дислокаций в монокристаллах: Материалы III Международной школы–семинара “Эволюция дефектных структур в конденсованных средах” / Г.А. Петченко. – Барнаул (Россия). – 1996. – C. 44.
 62. Мацокин В.П. Задемпфированный дислокационный резонанс в монокристаллах бромистого калия / В.П. Мацокин, Г.А Петченко // Вісник ХДУ. Сер. “Фізика”. – 1999. – Т. 3, № 440. – С. 93 – 96.
 63. Влияние плотности дислокаций на частотные спектры акустических потерь в кристаллах KBr: Материалы ХХ междунар. конф. “Релаксационные явления в твердых телах” / В.П. Мацокин, Г.А. Петченко. – Воронеж (Россия). – 1999. – С. 124 – 125.
 64. Мацокин В.П. Влияние предварительной деформации на акустические потери ультразвука в бромистом калии / В.П. Мацокин, Г.А. Петченко // Вісник ХНУ. Сер. “Фізика”. – 2000. – Т. 4, № 476. – С. 128 – 131.
 65. Вплив деформації на дислокаційну компоненту поглинання ультразвуку в кристалах KBr: Матеріали II Міжнародного Смакулового симпозіуму “Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної фізики” / Г.О. Петченко. – Тернопіль (Україна). – 2000. – С. 182.
 66. Частотная зависимость дислокационного поглощения ультразвука в монокристаллах KBr: Материалы международного семинара “Релаксационные явления в твердых телах” / В.И. Мозговой, Г.А. Петченко. – Воронеж (Россия). – 1995. – С. 74.
 67. Акустические исследования параметров дислокационной структуры кристаллов KBr при их одноосном статическом нагружении: Материалы докл. Х Междунар. конф. “Взаимодействие дефектов и неупругие явления в твердых телах” / Г.А. Петченко. – Тула (Россия). – 2001. – С. 80.
 68. Спостерігання ефекту нульової релаксації напруг у наванта-женних зразках хлористого натрію: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. “Структурна релаксація у твердих тілах” / Петченко О.М., Петченко Г.О., Лотник А.А.– Вінниця (Україна).– 2003. – С. 160-161.
 69. Акустична релаксація у деформованих кристалах CsJ: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. “Структурна релаксація у твердих тілах” / Петченко О.М., Петченко Г.О., Лотник А.А. – Вінниця (Україна).– 2003. – С. 163-164.
 70. Баландаева Л.Г. Эффективная методика расчета формы зеркального отражателя светильника с требуемой КСС / Л.Г. Баландаева, Г.А. Петченко, А.И. Токмань // Коммунальное хозяйство городов. – К.:Техніка.– 2003. – № 53. – С. 207-210.
 71. Петченко Г.А. Решение обратной задачи применительно к нахождению оптимального профиля дзеркального круглосимметричного отражателя в рамках метода элементарных отображений / Г.А. Петченко, Л.Д. Гуракова, Л.Г. Баландаева, Т.А. Хихля, В.И. Степура // Світлотехніка та електроенергетика. –2007. – № 1(9). – С. 40–44.
 72. Дмитренко Т.В. Расчет световых приборов с экологически перспективными источниками света / Т.В. Дмитренко, Г.А. Петченко // Коммунальное хозяйство городов. – 2006. – № 74. С. 381–384.
 73. Апробация методики решения обратной задачи применительно к нахождению оптимальных габаритов отражателя светильника с заданным светораспределением: Матеріали допов. на ХХХIV науково- техн. конференції / Петченко Г.А., Гуракова Л.Д., Баландаева Л.Г., Степура В.И. – Харків: ХНАМГ.– 2008. – С.40–41.
 74. Петченко Г.А. Микроструктурные исследования монокристаллов бромистого калия / Г.А. Петченко // Світлотехніка та електроенергетика. –2003. – № 1. – С. 52–55.
 75. Петченко Г.А. Термическое открепление дислокаций от стопоров в ионных кристаллах / Г.А. Петченко // Світлотехніка та електроенергетика. –2003. – № 3. – С. 102–108.
 76. Петченко Г.А. Опыт использования переносного распределительного фотометра на базе теодолита для аттестационных испытаний светильников внутреннего и наружного освещения / Г.А. Петченко, О.Ю. Полищук // Світлотехніка та електроенергетика. –2009. – № 3(13). – С. 79–83.
 77. Овчинников С.С. Особенности аттестационных испытаний СП с фигурными люминесцентными лампами / С.С. Овчинников, В.М. Поліщук, Т.В. Дмитренко Т.В. Г.А. Петченко // Коммунальное хозяйство городов. – 2006. – № 74. С. 360–364.
 78. Летюк Е.И. Опыт проектирования светодиодного светильника / Е.И. Летюк, В.И. Летюк, Т.В. Дмитренко Т.В. Дмитренко Т.В. Г.А. Петченко // Коммунальное хозяйство городов. – 2009. – № 90. С. 376–379.
 79. Возможность определения формы отражателя световых приборов аналитическим путем: Матеріали допов. на ХХХII науково- техн. конференції / Петченко Г.А., Токмань А.И., Баландаева Л.Г. – Харків: ХНАГХ.– 2004. – С.33.
 80. Методика расчета профиля зеркального отражателя проектируемого светильника с необходимой кривой силы света: Матеріали допов. на ХХХII науково- техн. конференції / Петченко Г.А., Токмань А.И., Баландаева Л.Г. – Харків: ХНАГХ.– 2004. – С.35.
 81. Интегрирование математических функций в оптической лаборатории: Матеріали допов. на ХХХIII науково- техн. конференції / Петченко Г.А., Полищук В.Н., Баландаева Л.Г. – Харків: ХНАМГ.– 2006. – С.88.
 82. Разработка светильника на светодиодной основе для освещения рабочего места возле компьютера: Матеріали допов. на ХХХIV науково–техн. конференції / Петченко Г.А., Летюк Е.И., Баландаева Л.Г., Степура В.И. – Харків: ХНАМГ.– 2008. – С.69–70.
 83. Анализ фотометрического эксперимента на базе переносного распределительного фотометра: Матеріали допов. на ХХХIV науково–техн. конференції / Овчинников С.С., Поліщук В.М., Петченко Г.А. – Харків: ХНАМГ.– 2008. – С.59–60.
 84. Аттестационные испытания светильников ЖКУ – 150: Матеріали  допов. на ХХХIV науково–техн. конференції / Петченко Г.А., Баландаева Л.Г., Степура В.И. – Харків: ХНАМГ.– 2008. – С.68–69.
 85. Проблема загрязнения природных вод в связи с использованием ртутьсодержащих ламп в Украине:  Материалы 3-й Международной научно-практической конференции “Вода, экология, общество” / Дмитренко Т.В., Петченко Г.А. – Харків: ХНАМГ.– 2010. – С.160 – 161.
 86. Опыт использования переносного распределительного фотометра на базе теодолита для аттестационных испытаний светильников внутреннего и наружного освещения: Матеріали  допов. на III Міжнар. науково–техн. конференції “Сучасні проблеми світлотехніки”/ Петченко Г.А., Полищук О.Ю. – Харків: ХНАМГ.– 2009. – С.91.
 87. Проектирование светодиодного СП местного освещения: Матеріали  допов. на ХХХV науково–техн. конференції / Петченко Г.А., Летюк В.И., Дяченко Ю.Б., Губарь И.В., Степаненко Е.В. – Харків: ХНАМГ.– 2010. – С.66–67.
 88. К расчету профиля отражателя светильника с регламентированным светораспределением: Матеріали  допов. на ХХХV науково–техн. конференції / Петченко Г.А., Полищук О.Ю., Ходаковский В.А., Шепетько Е.Е. – Харків: ХНАМГ.– 2010. – С.74–75.
 1. Застосування світлодіодних джерел світла в житлово-комунальному господарстві м. Харкова: Матеріали допов. на ХХХV науково–техн. конференції / Назаренко Л.А., Литвиненко А.С., Поліщук В.М., Гуракова Л.Д., Петченко Г.А. – Харків: ХНАМГ.– 2010. – С.80–81.
 2. Загрязнение природных вод отходами ртутьсодержащих ламп: Матеріали допов. на ХХХV науково–техн. конференції / Дмитренко Т.В., Петченко Г.А. – Харків: ХНАМГ.– 2010. – С.129–130.
 3. Анализ использования технологических методов, применяемых в производственных процессах на светотехнических предприятиях Украины: Матеріали допов. на ХХХVI науково–техн. конференції / Дмитренко Т.В., Петченко Г.А. – Харків: ХНАМГ.– 2012. – С.96–97.
 4. Анализ целесообразности использования светодиодных модулей в СП местного освещения: Матеріали допов. на ХХХVI науково–техн. конференції / Дмитренко Т.В., Петченко Г.А. – Харків: ХНАМГ.– 2012. – С.104.
 5. Источники света для облучения растений: Матеріали допов. на V-й Міжнародній науково-практичній конференції “Современные тенденции развития светотехники” / Гуракова Л.Д., Петченко Г.А. – Харків: ХНАМГ.– 2013. – С.84–85.
 6. Color center concentration in irradiated and deformed functional materials: Матеріали допов. на VI Міжнар. науково–техн. конференції “Актуальні проблеми світлотехніки” / Petchenko G. – Харків: ХНАМГ.– 2017. – С. 30–31.  
 7. The optical absorption in functional materials: Матеріали допов. на VI Міжнар. науково–техн. конференції “Актуальні проблеми світлотехніки” / Petchenko G., Ovchinnikov S. – Харків: ХНАМГ.– 2017. – С. 32–33.  
 8. Dislocation interrection with the stoppers in functional materials: Матеріали 13-ї Міжнародної конференции “Фізичні явища в твердих тілах” / Petchenko G.O., Petchenko O.M. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна (Україна). – 2017. – С. 145.
 9. Вплив механічної обробки на оптичні характеристики функціональних матеріалів: Матеріали 13-ї Міжнародної конференции “Фізичні явища в твердих тілах” / Петченко Г.О., Петченко О.М. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна (Україна). – 2017. – С. 162.
 10. G.O. Petchenko. Nonmonotonical deformation dependence of color center concentration in functional materials / Petchenko G.O., Petchenko O.M., Rokhmanov M. Ya.// Світлотехніка та електроенергетика. –2017. – № 2 (49). – С. 22–24.
 11. G.O. Petchenko. The optical absorption in irradiated by X–ray and deformed functional materials / Petchenko G.O., Petchenko O.M., Ovchinnikov S.S., Rokhmanov M. Ya.// Світлотехніка та електроенергетика. –2017. – № 2 (49). – С. 30–33.
 12. Г.O. Петченко. Вплив дислокаційної структури кристалів LiF на їх світлотехнічні і колориметричні характеристики / Петченко Г.O., Петченко O.М. // Світлотехніка та електроенергетика. –2017. – № 3 (50). – С. 25–30.

Зубков Д.П.

 1. Зубков Д. П. Гониометрический метод измерения излучения светодиодов / Д. П. Зубков // Світлотехніка та електроенергетика. – Харків : ХНАМГ, 2011. – № 4. – C. 30–37.
 2. Зубков Д. П. Методи вимірювання сили світла та світлового потоку світлодіодів / Д. П. Зубков, Л. А. Назаренко, С. А. Рева // Український метрологічний журнал. – Харків : ННЦ «Інститут метрології», 2010. – № 3. – C. 29–33.
 3. Еталонний трап-детектор / Л. А. Назаренко, А. С. Литвиненко, Д. П. Зубков [та ін.] // Світлотехніка та електроенергетика. – Харків : ХНАМГ, 2011. – № 2. – C. 34–38.
 4. Зубков Д. П. Установка для вимірювання абсолютних спектральних характеристик приймачів випромінювання / Д. П. Зубков, С. А. Рева, В. А. Ходаківський // Світлотеніка та Електроенергетика. – Харків : ХНАМГ, 2011. – № 3(27). – C. 39–42.
 5. Зубков Д. П. Оцінка невизначеності вимірювання сили світла на гоніофотомтрі GO-2000H / Л. А. Назаренко, С. А. Рева, Д. П. Зубков // Системи обробки інформації. – Харків : Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2014. – № 3(119). – С. 95–98.
 6. Зубков Д. П. Гоніофотометрична установка для вимірювання світлотехнічних характеристик потужних світлодіодів / Д. П. Зубков, Л. А. Назаренко // Метрологія та прилади. – Харків : Фавор, 2014. – № 5 (49). – C. 48–54.
 7. Зубков Д. П. Гоніофотометрична установка для вимірювання світлотехнічних характеристик потужних світлодіодів / Д. П. Зубков, Л. А. Назаренко // Метрологія та вимірювальна техніка : наук. пр. IX Міжнар. наук.-техн. конф. (м. Харків, 15–16 жовтня 2014 р.). – Харків : ННЦ «Інститут метрології», 2014. – С. 285-288.
 8. Зубков Д. П. Оцінка невизначеності вимірювання сили світла на гоніофотометрі GO-2000H / Л. А. Назаренко, Д. П. Зубков, С. А. Рева // Метрологія та вимірювальна техніка : наук. пр. IX Міжнар. наук.-техн. конф. (м. Харків, 15–16 жовтня 2014 р.). – Харків : ННЦ «Інститут метрології», 2014. – С. 305-308.
 9. Zubkov D. P. Measurement of the photometric characteristics of LEDs / L. A. Nazarenko, D. P. Zubkov // Problems of atomic science and technology. Experimental methods and processing of data. – Kharkov : NSC "KIPT", 2015. – № 6(100). – P. 141-145.

 Назаренко Л.А.

 1. Назаренко Л.А. Дослідження параметрів фотодіодів для вимірювання енергетичних характеристик  оптичного вимірювання видимого діапазону спектра/Л.А.Назаренко,Ю.Добровольский,Б.Шабашкевич,В.Кузенко//Світлотехніка та електроенергетика.-Харків:ХНУМГ,2014.-№(1).-С.21-33
 2. Назаренко Л.А. Проблеми світлового забруднення/Л.А. Назаренко,В.С. Чернець//Світлотехніка та електроенергетика.-Харків:ХНУМГ,2014.-№(2).-С.6-17.
 3. Назаренко Л.А. Циркадна ефективність за світлодіодного освітлення/Л.А.Назаренко, К.І.Іоффе//Світлотехніка та електроенергетика.-Харків:ХНУМГ,2013.-№(3-4).-С.33-41.
 4. Назаренко Л.А. СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА В УСТАНОВКАХ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ В УСЛОВИЯХ СУМЕРЕЧНОГО ДИАПАЗОНА/Л.А. Назаренко, Т.В. Мироненко//Світлотехніка та електроенергетика.-Харків:ХНУМГ,2014.-№(2).-С.18-27
 5. Назаренко Л.А. РОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ В ДИНАМИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА/Л.А. Назаренко,В.С. Чернец,О.И. Лесная, А.Ю.Кононеко//Світлотехніка та електроенергетика.-Харків:ХНУМГ,2013.-№(3-4).-С.4-10.
 6. Назаренко Л.А. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СВІТЛОФІЛЬТРІВ/Л.А.Назаренко, С.А. Рева,М.В. Гур'єв//Світлотехніка та електроенергетика.-Харків:ХНАМГ,2012.-№(3).-С.12-15.
 7. Назаренко Л.А.ВІДТВОРЕННЯ ОДИНИЦІ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ – ЛЮМЕНА/Л.А. Назаренко, С.А. Рева, П.І. Неєжмаков//Світлотехніка та електроенергетика.-Харків:ХНАМГ,2012.-№(1).-С.4-10.
 8. ЛА Назаренко.ГОЛОГРАФИРОВАНИЕ В ПОЛЕ ГАУССОВИХ ВОЛНОВЫХ ПУЧКОВ /АС Сисоев, ЛА Назаренко//Светотехника и электроэнергетика.-Харков.-ХНУГХим.А.Н.Бекетова,2016.-№1.-С.4-8. 2016
 9. Назренко Л.А. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ВЫБОРА ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И ИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ/СН Литовченко, ЛА Назаренко, АГ Литвинов, МС Тихомирова, АА Фомин//Светотехника и электроэнергетика.-Харьков.-ХНУГХим.А.Н.Бекетова,2016.-№(3-4).-С.22-17.
 10. Назаренко Л.А. СОЗДАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ В ВУЗах/АГ Литвинов, ЛА Назаренко, СН Литовченко, АА Фомин, ЕВ Билык//Светотехника и электроэнергетика.-Харьков.-ХНУГХ.им.А.Н.Бекетова,2016.-№(3-4).-С.28-34.
 11. Назаренко Л.А. ПРОБЛЕМЫ СВЕТОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ/ЛА Назаренко, ВС Чернець//Светотехника и электроенергетика.-Харьков.-ХНУГХим.А.Н.Бекетова,2016.-№2.-С.6-17.

 Литвиненко А.С.

 1. Литвиненко А.С. Солнечные энергетические установки с голограммными концентраторами энергии/А.С.Литвиненко, Л.А.Назаренко//Світлотехніка та електроенергетика.-Харьків:ХНАМГ,2010.-№(3-4).-С.21-25.
 2. Литвиненко А.С.Новые конструкции трап-детекторов для высокоточных измерений 

 Васильєва Ю.О.

 1. Васильева Ю.О. Проектирование систем освещения производственніх зданий/Ю.О. Васильева, Е.Н. Ляшенко, А.Л. Васильев//Світлотехніка та електроенергетика.-Харків:ХНУМГ,2013.-№(3-4).-С.42-48.
 2. Васильєва Ю.О. Оптимізація проектування освітлення льодових арен для гри у хокей/Ю.О. Васильєва, О.М.ЛЯшенко//Світлотехніка та електроенергетика.-Харків:ХНУМГ,2012.-№(4).-С.13-18. 

 Поліщук В.М.

 1. Поліщук В.М. ОСВІТЛЕННЯ СКУЛЬПТУРНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОЕКЦІЙНИХ СИСТЕМ/В.М.Поліщук, С.С. Овчинников, А.С. Мартиненко// Світлотехніка та електроенергетика.-Харків:ХНУМГ,2015.-№2(42).-С.17-20
 2. Поліщук О.Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВІТЛОДІОДНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА ТА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ АКТИНІЧНОСТІ/О.Ю. Поліщук, В.М. Поліщук, С.С. Овчинников//Комунальне господарство міст.-Харків:ХНУМГ,2015.-№(120).-С.89-93.  

 Чернець В.С.

 1. Чернець В.С. АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ ОСВІТЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ РЕЙТИНГОВИМ СИСТЕМАМ/В.С. Чернець//Світлотехніка та електроенергетика.-Харків:ХНУМГ,2014.-№(3-4).-С.6-18.
 2. Чернець В.С. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. ЛЮБОТИН (ЗА ВИСНОВКАМИ ПОТОЧНОГО СТАНУ СИСТЕМИ)/В.С. Чернець//Світлотехніка та електроенергетика.-Харків:ХНАМГ,2012.-№(3).-С.39-51.
 3. Чернец В.С. НЕВИЗУАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСВЕЩЕНИЯ КАК ФАКТОР СВЕТОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДА/В.С. Чернец//Світлотехніка та електроенергетика.-Харків:ХНАМГ,2012.-№(2).-С.18-22.  

 Суворова К.І.

 1. Іоффе К.І. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНДУКЦИЙНИХ ДЖЕРЕЛ СВТЛА У ПРОМИСЛОВОМУ ОСВІТЛЕННІ/К.І. Іоффе, Л.Д. Гуракова//Світлотехніка та електроенергетика.-Харків:ХНУМГ,2015.-№1(41).-С.48-52. 
 2. Іоффе К.І. ЦИРКАДНЕ ОСВІТЛЕННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ, ВИМІРЮВАННЯ, НОРМУВАННЯ/К.І. Іоффе// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - Харьков, 2012.-№(60).-С.59-62

 Говоров П.П.

 1. Говоров Ф.П. Evaluation of LED source degradation.
 2. Говоров Ф.П. RISE OF EFFICIENCY OF GERMICIDAL PLANTS FOR NEUTRALIZING DRINKING AND WASTE WATERS USING LIGHT-EMITTING-DIODE LAMPS.
 3. Говоров П.П. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ В СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТ.
 4. Говоров П.П. ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ В СОСТАВЕ ESS.
 5. Говоров Ф.П. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ УСТРОЙСТВ ЗАГРАДИТЕЛЬНОГО ОГНЯ.
 6. Говоров Ф.П. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗДАНИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
 7. Говоров Ф.П. DYNAMIC LIGHTING SYSTEN ON THE BASIS OF LIGHT-EMITTING DIODE LIGHT SOURCES.
 8. Говоров Ф.П. Баланс эффективности и качества ос.
 9. Говоров П.П. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ НА ОСНОВІ СВІТЛОДІОДНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА.
 10. Говоро Ф.П. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ В КВАЗИУСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ/Ф.П. Говоров,В.Ф. Говоров, О.В. Король//Енергетика: економіка, технології, екологія. - Київ: НТУУ 'КПІ',2015.-№(4).-С.34-39
   

 Можаровська Т.В.

 1. Мироненко Т.В.Фотометрія присмеркового зору/Т.В. Мироненко, Л.А. Назаренко//Метрологія та прилади.-Харків: ННЦ «Інститут метрології», 2014. – С. 57-62.
 2. Назаренко Л.А. Системи дорожнього освітлення з урахуванням присмеркової фотометрії/Л.А. Назаренко, Т.В. Можаровська//Метрологія та прилади.-Харків: ННЦ "Інститут метрології", 2015. - С. 34-41.

 Ляшенко О.М.


 Колесник А.І.