Наукова робота

Зубков Д.П.

  1. Зубков Д. П. Гониометрический метод измерения излучения светодиодов / Д. П. Зубков // Світлотехніка та електроенергетика. – Харків : ХНАМГ, 2011. – № 4. – C. 30–37.
  2. Зубков Д. П. Методи вимірювання сили світла та світлового потоку світлодіодів / Д. П. Зубков, Л. А. Назаренко, С. А. Рева // Український метрологічний журнал. – Харків : ННЦ «Інститут метрології», 2010. – № 3. – C. 29–33.
  3. Еталонний трап-детектор / Л. А. Назаренко, А. С. Литвиненко, Д. П. Зубков [та ін.] // Світлотехніка та електроенергетика. – Харків : ХНАМГ, 2011. – № 2. – C. 34–38.
  4. Зубков Д. П. Установка для вимірювання абсолютних спектральних характеристик приймачів випромінювання / Д. П. Зубков, С. А. Рева, В. А. Ходаківський // Світлотеніка та Електроенергетика. – Харків : ХНАМГ, 2011. – № 3(27). – C. 39–42.
  5. Зубков Д. П. Оцінка невизначеності вимірювання сили світла на гоніофотомтрі GO-2000H / Л. А. Назаренко, С. А. Рева, Д. П. Зубков // Системи обробки інформації. – Харків : Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2014. – № 3(119). – С. 95–98.
  6. Зубков Д. П. Гоніофотометрична установка для вимірювання світлотехнічних характеристик потужних світлодіодів / Д. П. Зубков, Л. А. Назаренко // Метрологія та прилади. – Харків : Фавор, 2014. – № 5 (49). – C. 48–54.
  7. Зубков Д. П. Гоніофотометрична установка для вимірювання світлотехнічних характеристик потужних світлодіодів / Д. П. Зубков, Л. А. Назаренко // Метрологія та вимірювальна техніка : наук. пр. IX Міжнар. наук.-техн. конф. (м. Харків, 15–16 жовтня 2014 р.). – Харків : ННЦ «Інститут метрології», 2014. – С. 285-288.
  8. Зубков Д. П. Оцінка невизначеності вимірювання сили світла на гоніофотометрі GO-2000H / Л. А. Назаренко, Д. П. Зубков, С. А. Рева // Метрологія та вимірювальна техніка : наук. пр. IX Міжнар. наук.-техн. конф. (м. Харків, 15–16 жовтня 2014 р.). – Харків : ННЦ «Інститут метрології», 2014. – С. 305-308.
  9. Zubkov D. P. Measurement of the photometric characteristics of LEDs / L. A. Nazarenko, D. P. Zubkov // Problems of atomic science and technology. Experimental methods and processing of data. – Kharkov : NSC "KIPT", 2015. – № 6(100). – P. 141-145.