Наукова робота

 Колесник А.І.

  1. Колесник А.І. Исследование тепловых характеристик светодиодов / А. І. Колесник, Л. А. Назаренко // Світлотехніка та електроенергетика. – 2016. – № 46 (2). – С. 27-30.
  2. Колесник А. І. Методики та результати експериментальних досліджень відводу тепла від світлодіодного приладу / А.І. Колесник, Д.О. Усіченко, Л.А. Назаренко // Світлотехніка та електроенергетика. – 2017. – № 49 (2).– С. 25-29.
  3. Колесник А.І., Назаренко Л.А. Особливості розрахунку тепловідводу для світлодіодних вуличних світильників. Метрологія та вимірювальна техніка : матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції. (5 – 7 жовтня 2016, м. Харків). Харків, 2016. С. 116.
  4. Колесник А.І. Теплове дослідження профілю світлодіодного світильника в програмному середовищі Solidworks Simulation / А.І. Колесник, Д.О. Усіченко, Л.А. Назаренко // Актуальні проблеми світлотехніки : матеріали VI Міжнарод. наук.-техн. конф., 4 – 6 жовтня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – С. 51 – 53.
  5. Колесник А.І. Методики та результати експериментальних досліджень відводу тепла від світлодіодного приладу / А.І. Колесник, Л.А. Назаренко // Актуальні проблеми світлотехніки : матеріали VI Міжнарод. наук.-техн. конф., 4 – 6 жовтня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – С. 71 – 72.
  6. Колесник А., Усіченко Д. Результати дослідження розподілу температурних полів світильника // VI Міжнародна науково-технічна конференція Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи. – ФОП Паляниця ВА, 2018. – С. 38-38.

На сайті 1154 гостей та користувачі відсутні

Прийом2019

Науково-Дослідний Центр Світлотехнічних Вимірювань