Наукова робота

 Чернець В.С.

  1. Чернець В.С. АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ ОСВІТЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ РЕЙТИНГОВИМ СИСТЕМАМ/В.С. Чернець//Світлотехніка та електроенергетика.-Харків:ХНУМГ,2014.-№(3-4).-С.6-18.
  2. Чернець В.С. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. ЛЮБОТИН (ЗА ВИСНОВКАМИ ПОТОЧНОГО СТАНУ СИСТЕМИ)/В.С. Чернець//Світлотехніка та електроенергетика.-Харків:ХНАМГ,2012.-№(3).-С.39-51.
  3. Чернец В.С. НЕВИЗУАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСВЕЩЕНИЯ КАК ФАКТОР СВЕТОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДА/В.С. Чернец//Світлотехніка та електроенергетика.-Харків:ХНАМГ,2012.-№(2).-С.18-22.