Наукова робота

Науково-дослідні роботи

 

Розробка методів дослідження оптичних характеристик макету пристрою освітлення

Найменування організації замовника - Харківський національний університет радіоелектроніки.

Керівник розробки - Назаренко Л.А., д-р техн. наук, проф.

Короткий зміст виконаних робіт - Методи досліджень оптичних характеристик розробленого макету пристрою освітлення для вимірювання світлового потоку, сили світла, колірної температури та спектральних показників.

Розробка еталонного приймача - трап-детектора

Найменування організації замовника - Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Керівник розробки - Назаренко Л.А., д-р техн. наук, проф.

Короткий зміст виконаних робіт - Розробка структури і виготовлення трап-детектора як еталонного засобу для передачі фотометричних величин від первинних державних еталонів з проведенням випробувань.

Дослідження оптичних характеристик макету пристрою освітлення

Найменування організації замовника - Харківський національний університет радіоелектроніки.

Керівник розробки - Назаренко Л.А., д-р техн. наук, проф.

Короткий зміст виконаних робіт - Дослідження оптичних характеристик макету пристрою освітлення з проведенням експериментальних вимірювань спектру та комп'ютерної обробки результатів.

Розроблення юстувального столу установки для передачі світлових (енергетичних) одиниць від трап-детектора до фотометричної (радіометричної) головки та калібрування трап-детектора

Найменування організації замовника - Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Керівник розробки - Назаренко Л.А., д-р техн. наук, проф.

Короткий зміст виконаних робіт - Технічна документація на виготовлення експериментального зразка юстувального столу для передачі світлових одиниць від трап-детектора до фотометричної головки.

Розроблення калібрувальної установки та методик калібрування фотометричної вимірювальної системи за допомогою трап-детектора

Найменування організації замовника - Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Керівник розробки - Назаренко Л.А., д-р техн. наук, проф.

Короткий зміст виконаних робіт - Технічна документація на виготовлення експериментального зразка калібрувальної установки та методики виконання калібрування.