12

На базі Харківського національного університету

міського господарства імені О.М. Бекетова

24-26 квітня 2018 р. відбудеться

ХІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція

"Сталий розвиток міст"

Запрошуємо віх бажаючих студентів прийняти участь у конференції за напрямком секції Світлотехніка і джерела світла. Узгоджені тези доповіді з науковим керівником приймаються на кафедрі СДС (кім.612, корпус ЕТК) та  електрону версію надсилайте на ел. пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приклад тематики досліджень:

1. Теоретична світлотехніка і фізіологічна оптика
2. Метрологія, стандартизація і сертифікація в світлотехніці
3. Світлотехнічні пристрої та системи
4. Комп'ютерні технології в світлотехніці
5. Спеціальні світлотехнічні установки
6. Енергозберігаючі технології в світлотехніці
7. Нові матеріали і ефекти для світлотехніки
8. Дизайн світлового середовища

Вимоги до оформлення тез:

  • Тези подаються на державній мові.
  • Тези подаються в електронному та паперовому вигляді. Розширення *.doc. Тези від кожної секції повинні бути зібрані у один файл.
  • Обсяг тез доповідей не повинен перевищувати дві сторінки формату А5 (148×210) разом із таблицями й рисунками.
  • Шрифт: гарнітура Times New Roman, кегль 10 пт по всьому тексту; поля – 2,0 см з усіх боків.
  • Абзацний відступ в основному тексті роботи: 8 мм; міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання за шириною сторінки, без переносу слів.
  • Заголовок роботи набирається прописними літерами, у напівжирному режимі з вирівнюванням по правому краю, без абзацного відступу. Перед другим рядков відступ у 5 пт. Другий рядок – прізвище та ініціали автора напівжирним курсивом. Третій рядок – дані про наукового керівника (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання). Другий, третій і четвертий рядки вирівнюються по правому краю. Перед основним текстом відступ у5 пт.
  • У разі використання кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути пронумерована та підписана. Кегль, який застосовується у таблицях та подрисуночних підписах – 8 пт. Приклад оформлення таблиці: Таблиця 1 – Назва таблиці (від абзацного відступу). Приклад оформлення рисунку: Рисунок 1 – Назва рисунку (по центру сторінки). Назва таблиці розміщується поверх таблиці, назва рисунку – під графічним зображенням.

Кожна теза, яка подається до участі у конференції, повинна буди підписана науковим керівником.

Тези друкуються у авторській редакції.

Відповідальність за зміст несе автор і науковий керівник.

 

Приклад оформлення тез:

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ

ЗАБУДОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

 

Бондар Я.І.

Науковий керівник – Безлюбченко О.С., канд. техн. наук, доцент

Метою розвитку ...


На сайті 13 гостей та 0 користувачів

Науково-Дослідний Центр Світлотехнічних Вимірювань