Захист групи магістрів спеціальності 141- електроенергетика, електротехніка та електромеханіка відбудеться 22 грудня 2022 року у 10.00 на платформі Teams  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aWmfk5ZbRafVOfgDJclEbniE53JbKJaI2ioSYk_-s62c1%40thread.tacv2/1670849665552?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4e18cf3-2cc0-446f-afb7-f3c65cf9d6d8%22%2c%22Oid%22%3a%2285db6ad3-959c-4db0-a385-7f0cbcf1f4fd%22%7d

10.10 Берестовий Валерій Романович

Тема: Вдосконалення системи освітлення туристичної фірми з урахуванням зорового комфорту

група М СДС 2021-1

Крівник: доц. каф СДС, канд. тех. наук. Ляшенко О.М.

10.25 Ляшенко Катерина Дмитрівна

Тема: Принципи формування безпечного і комфортного світлового середовища населеного пункту неміського типу

група М СДС 2021-1

Крівник: доц. каф СДС, канд. тех. наук. Литвиненко А.С.

10.40  Наумов Вадим Юрійович

Тема: Дослідження і аналіз параметрів ламп низького тиску різних виробників

група М СДС 2021-1

Крівник: доц. каф СДС, канд. тех. наук. Литвиненко А.С.

10.55 Фелоненко Дмитро Юрійович

Тема: Освітлювальна система офісної будівлі з підвищеною енергоефективністю

група М СДС 2021-1

Крівник: доц. каф СДС, канд. тех. наук. Ляшенко О.М.

11.15 Обговорення результатів

11.25 Оприлюднення результатів захисту.


На сайті 30 гостей та 0 користувачів

Науково-Дослідний Центр Світлотехнічних Вимірювань